Ing. Silvia Bačová – SPRAVing

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Sokolovská 2, 040 11, Košice

Email: s.bacova@gmail.com

Mob: 0905 825 884

Tel.: 055 642 7704


'